b-IT

Matične ploče

opis

Matična ploča poznata kao i osnovna ploča (engleski motherboard, mainboard) je centralni dio sklopovlja u računalu. Na nju se ugrađuje (priključuje) svo sklopovlje u računalu, na primjer: grafička kartica, mrežna kartica, zvučna kartica, modem, tvrdi disk, RAM itd. preko rubnih spojnika. Razvojem tehnologije, svrha matične ploče se mijenjalo sa vremenom. U početku matična ploča se sastojala od rubnih spojnika i tako bi formirali sabirnicu u čije utore bi se postavljale osnovne ploče ako: centralna jedinica, artimetičko-logička jedinica, glavna memorija, ulazno/izlazna ploča, itd. Razvojem tehnologije integriranih krugova, sa vremenom je postalo ekonomično micati funkcije sa diskretnih ploča na matičnu ploču, isto tako su se okrupnjivale funkcije mnogih ulazno/izlaznih jedinica (tipkovnica, serijski spojevi, kontroler diskova, video izlaz) u integrirane krugove sa visokom integraciju sa kojima se podjednostavljivala. Osnovne komponente današnjim matične ploče su: spojnik u kojem se ugrađuje mikroprocesor rubni spojnici za glavnu memoriju (DIMM) tzv čipset u kojima su sastavljene funkcije rubni spojnici koji služe za umetanja raznih kartica za proširenje ili za priključivanje raznih perifernih jedinica, ulazno/izlaznim jedinicama, masovnim spremištima podataka. visoko integrirani krugovi tzv. čipset koji obnašaju mnoge funkcije koje su obično funkcija kartica za proširenje (tako se na većini modernih matičnih ploča može naći integrirana zvučna kartica i mrežna kartica, a neki modeli sadrže i grafičku karticu) sat spojnice za napajanje električe energije memorija koja sadrži firmware ili BIOS Matične ploče razvijene su većinom za računala koja koriste otvorenu arhitekturu kao recimo Apple II ili IBM PC. Glavna svojstva razlikovanja matičnih ploča su vrste procesorskog socketa, grafičkog sučelja, te različite standardizirane veličine matičnih ploča. Standardne veličine matičnih ploča su prikazane u doljnjem grafu.


Formati matičnih ploča

opis