b-IT

Postupak čišćenja (stolno računalo)

Potreban alat: Odvijači , kist za tempere (neupotrebljavan) , komprimirani zrak u "spreju".
prasina

1) Otvorite lijevu stranicu kučišta.
2) Oprezno skinite ventilator s hladnjaka procesora , ventilatore za hlađenje kučišta.
3) Očistite ventilatore čistim kistom za tempere.
4) Ispušite ventilatore i unutrašnjost kučišta komprimiranim zrakom.
5) Posebno ispušite jedinicu za napajanje.
6) Vratite ventilatore , zatvorite kučište.

Postupak čišćenja (prijenosno računalo)

Potreban alat: Odvijači , kist za tempere (neupotrebljavan) , komprimirani zrak u "spreju".

Otvaranje prijenosnog računala zbog osjetljivosti komponenata ne preporuča se laicima.

dust

1) S donje strane nađite otvor kroz koji se vidi maleni ventilator.
2) Otvorite poklopac ventilatora (u večini slučajeva) ili cijelo dno kučišta.
3) Izvadite ventilator te ga očistite kistom za tempere i ispušite.
4) Ispušite i otvor gdje izlazi topli zrak (sa stražnje strane)
5) Ostatak računala ispušite ali oprezno s veče udaljenosti.
6) Vratite ventilator i poklopac.

PRIJE ZATVARANJA KUČIŠTA STOLNOG ILI PRIJENOSNOG RAČUNALA, OBAVEZNO PROVJERITE DALI STE SPOJILI SVE VENTILATORE